Услуги адвоката в Киеве. Автор 5 книг в области юриспруденции. Более 20 лет адвокатской практики. Доступные цены.

Публикации


Адвокат Аветисян Роберт Николаевич является автором четырех опубликованных издательством Харьков, Юрсвит и одной неопубликованной книг.Книга «100 зразків заяв до суду за цивільними справами» (автор Аветисян Роберт Николаевич) содержит 100 образцов заявлений по гражданским делам, таких как:

заява про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності,

заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,

заява про відміну рішення суду про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, і припинення опікування,

заява про визнання фізичної особи недієздатною,

заява про відміну рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною, відновлення цивільної дієздатності особи, яка була визнана недієздатною, і припинення опіки,

позовна заява про відшкодування моральної шкоди, заподіяної унаслідок недобросовісної, без достатньої підстави заяви про визнання особи недієздатною,

заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою,

заява про оголошення фізичної особи померлою,

позовна заява про визнання договору дарування квартири недійсним,

позовна заява про визнання договору дарування велосипеда недійсним і відшкодування збитків,

позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу, здійсненого під впливом насильства і відшкодуванні збитків,

позовна заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу кольє, здійсненого під впливом важкої обставини,

позовна заява про визнання договору дарування квартири дійсної і права власності на квартиру,

позовна заява про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним і права власності на квартиру,

позовна заява про захист ділової репутації і спростування недостовірної інформації,

позовна заява про захист гідності, честі, діловій інформації і спростуванні недостовірної інформації,

позовна заява про захист гідності, честі і про надання права на заперечення на недостовірну інформацію,

заява про встановлення факту недостовірної інформації і її спростування,

позовна заява про захист гідності, чести, діловій репутації і відкликанні документа,

позовна заява про захист гідності, честі, діловій репутації, спростуванні недостовірної інформації, відшкодуванні моральної шкоди,

позовна заява про заборону розповсюдження інформації,

позовна заява про вилучення тиражу газети в цілях її знищення,

позовна заява на неправомірні дії головного лікаря лікарні про відмову в наданні достовірної і повної інформації про стан здоров'я,

позовна заява про захист таємниці діагнозу фізичної особи і про утримання від розповсюдження інформації про діагноз,

позовна заява про допуск нотаріуса до фізичної особи, що знаходиться на стаціонарному лікуванні,

позовна заява про захист права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище і про припинення діяльності юридичної особи,

заява про передачу безгосподарної нерухомої речі в комунальну власність,

позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння,

позовна заява про витребування майна від добросовісного набувача,

позовна заява про витребування майна від недобросовісного набувальника і передачі всіх доходів,

позовна заява про витребування майна від власника і відшкодування збитку,

позовна заява про визнання  втратившим право користування житлом,

позовна заява про визнання авторства,

позовна заява про забезпечення недоторканності твору,

позовна заява про стягнення винагороди за використання твору,

позовна заява про стягнення боргу, відсотків і пені за договором позики,

позовна заява про стягнення боргу за договором позики,

позовна заява про стягнення боргу за договором позики,

позовна заява про зворотну вимогу (регрес),

позовна заява про стягнення пені,

позовна заява про стягнення з поручителя боргу за договором позики,

позовна заява про стягнення завдатку,

позовна заява про стягнення з продавця сплаченої суми,

позовна заява про витребування майна від продавця,

позовна заява про стягнення сплаченої суми, 

позовна заява про відшкодування витрат на усунення недоліків товару,

позовна заява про заміну товару неналежної якості,

позовна заява про стягнення оплати за товар,

позовна заява про стягнення платежів за спожиту електричну енергію,

позовна заява про підключення електричної енергії,

позовна заява про стягнення доплати за товар за договором міни,

позовна заява про передачу товару за договором міни,

позовна заява про визнання договору дарування недійсним,

позовна заява про передачу дару,

позовна заява про стягнення ренти,

позовна заява про розірвання договору довічного змісту (відходу) на вимогу відчужувача,

позовна заява про розірвання договору довічного утримання (догляду) на вимогу набувача,

позовна заява про стягнення грошової компенсації матеріального забезпечення за договором довічного утримання (догляду),

позовна заява про стягнення плати за користування майном за договором найму (оренди),

позовна заява про передачу майна за договором найму (оренди),

позовна заява про відшкодування витрат на усунення недоліків переданої в наймання (оренду) речі,

позовна заява про дострокове розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймодавця,

позовна заява про сплату неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення,

позовна заява про витребування речі за договором позики в справному стані,

позовна заява про дострокове розірвання договору позики  поверненні речі,

позовна заява про повернення речі за договором позики,

позовна заява про стягнення оплати за договором підряду,

позовна заява про відшкодування витрат на усунення недоліків за договором підряду,

позовна заява про стягнення збитків за договором про надання послуг,

позовна заява про продовження дії проїзного квитка,
позовна заява про стягнення матеріального збитку унаслідок втрати багажу,

позовна заява про стягнення страхової виплати за договором страхування,

позовна заява про стягнення грошей за договором доручення,

позовна заява про стягнення  грошей за договором комісії,

позовна заява про стягнення винагороди за виконання завдання,

позовна заява про стягнення нагороди за результатами конкурсу,

позовна заява про визнання переважного права на укладення з переможцем конкурсу договору про використання предмету конкурсу,

позовна заява про повернення речі, представленої на конкурс,

позовна заява про відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням дій у майнових інтересах іншої особи без його доручення,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної унаслідок рятування здоров'я і життя фізичної особи,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної пошкодженням здоров'я фізичної особи унаслідок рятування майна іншої особи,

позовна заява про заборону діяльності, яка створює загрозу майну фізичної особи,

позовна заява про відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином,

позовна заява про відшкодування майнової шкоди, заподіяної затопленням квартири,

позовна заява про відшкодування моральної шкоди,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної працівником під час виконання їм своїх трудових обов'язків,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної унаслідок незаконного засудження,

позовна заява про відшкодування майнової і моральної шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки,

позовна заява про відшкодування майнової шкоди, заподіяної унаслідок взаємодії двох джерел підвищеної небезпеки,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної спільно декількома особами,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної іншою особою з винної особи (в порядку регресу),

позовна заява про відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом,

позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого,

позовна заява про збільшення розміру відшкодування шкоди у разі зміни стану працездатності потерпілого,

позовна заява про витребування безпідставно придбаного майна,

позовна заява про витребування безпідставно отриманих грошей,

позовна заява про  стягнення  моральної шкоди, заподіяної спадкодавцеві,

позовна заява про стягнення із спадкоємця майнової шкоди, заподіяної спадкодавцем,

позовна заява про визначення додаткового терміну для подачі заяви про прийняття спадку.